Вобраз: вобраз — тлумачэнне слова

Содержание

вобраз — translation — Belarusian-Ukrainian Dictionary

be Вазон — украінскі сімвал жыцця, выкананы як стылізаванае дрэва жыцця, або малюнак трох галінак — вобраз сусветнага дрэва.

WikiMatrixuk Гра завершилася внічию!!!

be Галоўная гераіня драмы-феерыі Німфа не толькі паэтычны вобраз казачнай істоты, але і філасофскае абагульненне ўсяго прыгожага, вечна жывога.

WikiMatrixuk Поговорити про це пізніше?

be Можа, калі б вобраз быў больш пазітыўны, было б менш падставаў для нянавісці праз інтэрнэт.

ted2019uk Можливості програми

be Напрыклад, для таго, каб адпавядаць кніжнаму вобразу пярэваратня Джэйкаба Блэка для ролі ў фільме «Змярканне», акцёру атрымалася нарасціць мышачную масу і абзавесціся 8-ю кубікамі прэса ў свае 17, на той момант, гадоў.

WikiMatrixuk Використовувати шифрування SSL

be Першая падзея, якія кінула выклік гэтаму вобразу мыслення, здарылася падчас прэзідэнцкіх выбараў 2000-га году.

ted2019uk Тоді, мабуть, нам треба йти

be Яго карціны змяшчалі рэлігійныя сюжэты ў спалучэнні з гратэскнымі фантазіямі, яркімі вобразамі і народнымі легендамі.

WikiMatrixuk Завантаження альбому

be Я пабудавала свой вобраз вакол таго, што я магу або не магу рабіць.

QEDuk Записується пропуск

be Крануўшы маральна-этычныя праблемы жыцця інтэлігенцыі ў навелах, як «Арыстакратка» (1896), «Impromptu phantasie», Кабылянская працягнула распрацоўваць іх у наступных творах і стварыла тры цэласныя вобразы жанчын-інтэлегентак у апавяданні «Valse melancolique» (1898).

WikiMatrixuk Мб флеш-пам’ ять

be Вобраз мае сілу, але ён таксама павярхоўны.

ted2019uk Показувати циклічно

be «Па межах родных…» (напоўнены філязафічнымі настроямі і пейзажнымі малюнкамі («Над Свіслачай», «Сельскія могілкі», «Дуб», «Вярба» і інш.), міфалагічнымі вобразамі («Ваўкалак», «У вечным боры…», «Чорны бог» і інш.))

WikiMatrixuk Чорновий в градаціях сірого (чорний картридж

be Яны могуць выбраць сабе голас, вобраз і таксама кантраляваць абсталяванне і кампутары.

QEDuk Мої звантаження

be Я імкнулася працаваць толькі і выключна з кіраўнікамі бізнэса і ЗМІ, каб цалкам змяніць вобраз інваліднасці шляхам які б быў захапляльным і магчымым.

QEDuk О, Боже, Джанін, ти дозволиш нам поговорити хоч секунду?

be Ва ўмовах разрыву фараона з радавой знаццю і жрацамі вобразы, выявы царыцы, іх дзяцей не павінны былі мець падабенства з увасабленнем старажытных багоў.

WikiMatrixuk Ольдро, себе пильнуй

be Пазней імя Гільгамеша стала вельмі папулярна ў Вавілоніі, Хецкім царстве і Асірыі, з ім звязваўся вобраз героя, які змагаецца са звярамі, яго спадарожнікам быў герой паўбык-паўчалавек.

WikiMatrixuk Вставити носій

be На стварэнне вобразу Коэна распрацоўшчыкаў відавочна натхніў вялікі сюррэаліст Сальвадор Далі.

WikiMatrixuk Вони далеко на запливуть

be Тым часам, некаторыя даследчыкі лічаць, што яна была дачкой Мешкі I. Освальд Бальцэр у сваёй «Генеалогіі Пястаў» прыпісваў Земамыслу сына Прокуя, які, як лічыцца цяпер, не мае дачынення да дынастыі Пястаў, і дачку Адэлаіду, легендарную «Белую княгіню» — папулярны вобраз у ранняй польскай гістарыяграфіі.

WikiMatrixuk Файл параметрів зміни розміру фотографій, який слід зберегти

be Морган прыняў удзел у фільме «Містар адзінота», дзе стварыў вобраз легендарнага Джэймса Дзіна.

WikiMatrixuk Експортувати категорії списку завдань

be Паўсаній мяркуе, што гэты змей — вобраз Эрыхтонія, сына Афіны.

WikiMatrixuk Це так смішно

be Так, да вобразу Свіцязянак (насельніцы возера Свіцязь, белатварыя дзяўчыны з даўгімі распушчанымі валасамі, у якіх ператварыліся жанчыны горада Свіцязь, затопленага багамі па іх просьбе вадой, каб пазбегнуць зганьбавання варожым рускім войскам) і легенд, звязаных з імі, паэт звяртаўся ў сваіх баладах «Свіцязь» (1820), «Свіцязянка» (1821), «Рыбка» (1822).

WikiMatrixuk Але навіть у ці складні часи, ми Сверкери, маємо стояти пліч- о- пліч

be Вобраз Бога гэта абсалютнае быццё, абсалютаныя дасведчанасць і веды і мудрасць і абсалютныя спачуванне і любоў.

QEDuk Пересунути до збірки

be Ралф Уолда Эмерсан, хоць і быў упэўнены ў тым, што Шэкспір напісаў свае працы, у сваёй лекцыі ў 1846 годзе паказаў, што не можа ўзгадніць вершы Шэкспіра з вобразам вясёлага акцёра і тэатральнага менеджэра.

WikiMatrixuk Запис копії % #(сеанс %

be Тэма кандыдацкай дысертацыі: «Паэтыка Максіма Танка: Культура вобраза.

WikiMatrixuk тільки подумай. якщо я зустріну цю жінку вона мені сподобаеться, я сподобаюся її ми одружемося і осядемо?

be 18 ліпня 2008 на вуліцах ірландскага горада Кастлэблэйні сабралася 1253 людзей у касцюмах смурфаў — масавы флэшмаб людзей у вобразе смурфаў.

WikiMatrixuk Список & подій

be І ў пазнейшых творах («Дзеці нашага квартала» (англ.: Children of Gebelawi), «Фантан і магіла» (Fountain and Tomb), «Эпапея харафішаў» (англ.: The Harafish) і інш.) атмасфера аль-Джамаліі насычае прозу пісьменніка дэталямі, вобразамі, характарамі, што ўразаліся ў яго памяць у дзяцінстве.

WikiMatrixuk Обмеження для збільшення рівня

Вобраз лірычнага героя — Кароткі змест / Краткие содержания

   Вобраз лірычнага героя (герой лірычны, лірычнае «я») — умоўны тэрмін, якім абазначаюць вобраз, што ўзнікае ў свядомасці чытача ў выніку знаёмства з лірычнай творчасцю таго ці іншага паэта.
   Вобраз лірычнага героя нельга просталінейна атоесамліваць з асобай паэта, а яго перажыванні — з пачуццямі і думкамі аўтара. Так, у вершы «Я — калгасніца…» Янкі Купалы лірычнае «я», ад імя якога вядзецца аповед, жаночага роду. У вершы А. Твардоўскага «Я убит подо Ржевом» лірычным героем выступае салдат, які загінуў на вайне. Паэт можа ўявіць сябе ў міжпланетным караблі і ў форме «я» выказваць пачуцці касманаўта і г. д. Разам з тым нельга лічыць, што паміж асобай паэта і вобразам яго лірычнага героя маецца значная розніца. Суадносіны паміж імі нагадваюць нечым суадносіны прататыпа і літаратурна-мастацкага вобраза ў ліра-эпічных (паэма) і эпічных (раман, аповесць і інш.) творах.
   Вобраз лірычнага героя найбольш поўна паўстае з усёй творчасці паэта, асобныя вершы з розных бакоў абмалёўваюць, удакладняюць, узбагачаюць той тып лірычнага характару, што ўносіць у літаратуру пэўны творца. Так, вобраз лірычнага героя. дарэвалюцыйнай творчасці Янкі Купалы — чалавек-бунтар, змагар за сацыяльнае і нацыянальнае разняволенне роднага народа, ён паўстае з розных лірычных твораў паэта. У адных вершах раскрываецца ўсведамленне яго сацыяльнай, нацыянальнай або чыста чалавечай годнасці («А хто там ідзе?», «Ворагам Беларушчыны», «Мужык»), у другіх — палкае жаданне грамадска-рэвалюцыйнай дзейнасці («Там», «Час»), у трэціх — свядомая арыентацыя на працоўны народ («Я не для вас …», «Адповедзь»), у чацвёртых — нязломная вера ў перамогу («Яшчэ прыйдзе вясна») і гэтак ддалей.

   Вобраз лірычнага героя творчасці Пімена Панчанкі — гэта вобраз праўдзівага, сумленнага, добрага чалавека («Без чалавечнасці не будзе і вечнасці!»), які актыўна сцвярджае хараство жыцця і гэтак жа актыўна і бескапрамісна змагаецца з усім, што перашкаджае нам у жыцці.

Похожие статьи:

В → Вобраз літаратурны

Мастацкі вобраз — Студопедия

У мастацтва як з’явы складанай і шматстайнай многа спе­цы­фіч­ных рыс. Аднак, відаць, самай спецыфічнай рысай мастац­тва з’яў­­ляецца яго воб­разная прырода.

Па паходжанню слова «вобраз» старажытнагрэчаскае (эй­дас) і ў пе­ра­кладзе з гэтай мовы абазначае «аблічча», «выгляд».

Вобразамі аперыруе не толькі мастацтва. Іх часам выкары­стоў­ваюць у дапаможных мэтах і некат. інш. галіны пазнання і са­цы­яльнай свя­до­ма­сці (філасофія, навука, рэлігія, мі­фа­ло­гія, псі­ха­ло­гія). Аднак дадзеныя воб­разы, якія імянуюцца

на­ву­кова-ілюст­ра­цый­нымі альбо фак­та­гра­фіч­нымі, розняцца з уласна мас­­тацкімі. Яны хоць і перадаюць кан­крэт­ныя ўяўленні, г. зн. ад­лю­ст­раванне ча­лавечай свядомасцю адзінкавых з’яў (прадметаў, фак­таў, падзей) у іх пачуццёва ўспрымальным абліччы, але не згу­шчаюць іх, не кан­цэн­труюць істотныя для аўтара бакі жыцця ў імя іх ацэньваючага асэн­савання.

Адной з важнейшых рыс мастацкага вобраза з’яўляецца максі­маль­ная ёмістасць закладзенага ў ім зместу. Мастацкая свядомасць, спа­лу­ча­ю­чы пачуццёвы і разумова-інтуітыўны пады­ходы, схоплівае рэ­чаіснасць поў­на, цэласна, а не фрагментарна.

Далей, мастацкі вобраз нясе ў сабе абагульненне, г. зн. мае ты­­по­вае зна­чэнне. Калі ў самой рэчаіснасці суадносіны агульнага і адзін­­кавага мо­гуць быць рознымі (у прыватнасці, адзінкавае мо­жа за­цямняць агуль­нае), дык вобразы мастацтва заўсёды з’яў­ля­юц­ца кан­цэнтраваным ува­саб­леннем агульнага, істотнага ў інды­ві­ду­аль­ным.


Тыповасць — вельмі важная адзнака і якасць мастацкага воб­ра­за. Ра­зам з тым разумець яго трэба правільна, бо паняцце «тып» («ты­повае») вы­карыстоўваецца ў дачыненні да мастацтва ў двух ас­ноў­ных значэннях.

Па-першае, вучоныя і мастакі, адштурхоўваючыся ад пер­ша­па­чат­ко­ва­га сэнсу гэтага слова («тып» у літаральным перакладзе са ста­ра­жыт­на­грэ­часкай мовы абазначае «ўзор», «адбітак»), падра­зу­мя­ваюць пад ты­па­мі прадметы стандартныя, пазбаўленыя ін­ды­ві­ду­альнай шмат­пла­на­ва­сці, увасабляючыя нейкую пастаян­ную схему. Тып у дадзеным значэн­ні — гэта ўвасабленне і пад­крэсліванне ў пер­санажы якойсьці адной ры­сы, адной чалавечай асаблівасці (ля­но­ты, ілжывасці, сквапнасці і г. д.). Гэ­та, паводле А. Пушкіна, «ты­пы адной (курсіў наш — В. Я.) страсці». Та­кое разуменне тыпа ідзе ад традыцый рацыяналізму ХVІІ–ХVІІІ стст. Асаб­ліва многа такіх ты­паў у літаратуры класіцызму. Магчыма, не ў та­кой ступені, як ра­ней, але прысутнічаюць дадзеныя тыпы і ў літаратуры ХІХ–ХХ стст. (героі «Мёртвых душ» М. Гогаля, шэрагу твораў А. Чэ­ха­ва, некаторых беларускіх пісьменнікаў пачатку і сярэдзіны ХХ ст. (К. Вя­сё­лага, Ц. Гартнага і інш.).


Другое, больш шырокае разуменне тыпа, засноўваецца на асаб­ліва яр­кім і поўным увасабленні ў персанажы не адной, а цэлага шэ­рагу ха­рак­тэрных (часам узаемавыключных) якасцей і рыс. Такія ты­пы — гэта «жы­выя твары», паводле А. Пушкіна. Тыповае ў шы­ро­кім яго разуменні ва­лодае, як зазначыў Г. Паспелаў, «высокай сту­пенню характэрнасці» [17]. Та­кім чынам, дадзеныя тыпы ўжо мож­на і неабходна лічыць ха­рак­та­ра­мі. Дакладней, менавіта з такіх ты­паў вы­растаюць характары.

Тыпізавацца мастацкі характар можа з дапамогай самых роз­ных срод­каў: аўтарскага апісання, партрэтнай абмалёўкі, розных кам­пазі­цый­ных прыёмаў, адцяняючых дэталей і г. д. Самы ж лепшы і дзейс­ны сро­дак тыпізацыі — гэта наданне персанажу ін­ды­ві­ду­аль­най моўнай ха­рак­та­рыстыкі. Наогул, моўная індывідуалізацыя — вель­мі важны момант ты­пізацыі мастацкага характару.

Асаблівую ролю ў стварэнні мастацкага вобраза адыгрывае ўяў­лен­не творцы. Уяўленне мастака — гэта не толькі псіхалагічны сты­мул яго твор­часці, але і нейкая дадзенасць, якая мае месца ў тво­ры. У апошнім з да­памогай вымыслу прысутнічае прадметнасць, якая часам не мае сабе ад­паведнасці ў рэальным жыцці. Дамінаванне ў мастацкай тканіне твора рэ­альнага альбо вымышленага дае падставы вучоным весці гаворку аб

жыц­цепадобнасці альбо ўмоўнасці адлюстраванага.

Мас­тацкі вобраз валодае экспрэсіўнасцю, г. зн. выражае ідэй­на-эма­цыя­нальныя адносіны аўтара да прадмета. Ён звернуты не толькі да ро­зу­му, але і да пачуццяў чытачоў, слухачоў, гледачоў. На­ват можна ска­заць, у першую чаргу да пачуццяў, а ўжо потым да ро­зуму. Па сіле эма­цы­янальнага ўздзеяння адлюстраванае, пе­ра­да­дзе­нае з дапамогай мас­тац­тва звычайна пераўзыходзіць разумова-ла­гічныя пабудовы.

І, нарэшце, мастацкі вобраз самадастатковы, г. зн. ён і толькі ён з’яў­ляецца формай выражэння зместу ў мастацтве. У ін­шых жа галінах твор­чай дзейнасці людзей вобразы дапаўняюць ін­шае тлумачэнне (на­прык­лад, паняційна-лагічнае ў навуцы).

Наогул, кажучы словамі В. Скібы і Л. Чарнец, «мастацкі воб­раз — фе­номен складаны. У ім як у цэласнасці інтэгрыраваны ін­ды­ві­дуальнае і агуль­нае, істотнае (характэрнае, тыповае), роўна як і срод­кі іх ува­саб­лен­ня» [18].

Вобраз чалавека альбо той істоты, якая замяняе (замяшчае) яго, па-роз­наму называецца (у агульным сэнсе, а не канкрэтна) у тво­рах мас­тац­кай літаратуры ў залежнасці ад таго, да якога роду яны ад­но­сяц­ца: у лі­ры­цы гэта лірычны герой, у драме і эпасе — дзею­чая асоба (пераважна ў дра­ме),

герой, персанаж [19].

Стварацца і «апрадмечвацца» мастацкі вобраз можа па-роз­на­му, а да­кладней, з самага рознага «матэрыялу» ў залежнасці ад віду мас­тацтва, дзе гэта робіцца: напрыклад, колеравай і святло-ценевай га­мы ў жы­ва­пі­се, слоў і іх спалучэнняў у літаратуры, гукавой гамы ў му­зыцы і г. д. Та­кім чынам, мы пераходзім да відавой дыферэн­цыя­цыі мастацтва.

Палеская хроніка. Аналіз трылогіі — Кароткі змест / Краткие содержания

   Мележ вельмі даўно хацеў напісаць твор пра любыя сэрцу мясціны, пра людзей, сярод якіх прайшло яго дзяцінства і юнацтва. Ён доўга абдумваў тэматыку, сюжэт, планаваў назвы. Паступова выспела задума перанесці дзеянне ў даваенны час і, вяртаючыся да мінулага, глыбей раскрыць жыццё палешукоў. Так з’явіўся ў 1960 годзе першы раман вялікай кнігі пад назвай «Палеская хроніка» — «Людзі на балоце». У 1965 годзе ўбачыла свет другая кніга — «Подых навальніцы». За абедзве кнігі ў 1972 годзе Iвану Мележу была прысуджана Ленінская прэмія. У 1976 годзе выйшаў раман «Завеі, снежань». У архіве пісьменніка засталіся накіды і занатоўкі да раманаў «За асакою бераг» і «Праўда вясны», але творчым планам з-за смерці мастака не суджана было збыцца.

   Праблема твора бачылася пісьменніку даволі шматпланава: «Зямля — карміцелька; зямля — жыццё і зямля — надзея, любоў, нянавісць». Усе героі, усе падзеі ў «Палескай хроніцы» сканцэнтраваны вакол зямлі. Ад яе залежаць іх лёсы, і ад іх залежыць яе лёс.
Усебакова малюе роднае Палессе аўтар. Героі рамана і прырода жывуць тут побач і дапаўняюць адно аднаго. Людзі паказаны пераважна ў бытавых паўсядзённых клопатах. Ніякіх значных подзвігаў, нічога гераічнага куранёўцы не робяць, яны жывуць няяркім, аднастайна-шэрым жыццём, у якое моцнай хваляй уляцела рэвалюцыя, пасля вайна, калектывізацыя. Аўтар «Палескай хронікі» робіць нас сведкамі надзвычай складаных узаемаадносін, якія спрадвеку існавалі паміж чалавекам, прыродай і космасам. «Жыццё ў абдымку з прыродай» (В. Шукшын) пранізвала ўвесь змест духоўнага свету палешукоў.
   Так Іван Мележ стварыў шэдэўр нацыянальнага мастацтва, якому было аддадзена 15 гадоў напружанай працы.
   Мележ вельмі любіў сваіх родных і вяскоўцаў, роднае Палессе. Таму ён дае аўтарскае прысвячэнне ў пачатку першай кнігі: «Бацьку, маці, бацькоўскай зямлі», у якім выказвае сваю непасрэдную сувязь з зямлёй бацькоў, з палешукамі. Усе падзеі рамана адбываюцца вакол зямлі, і людзі таксама жывуць на гэтай зямлі, ды і сам пісьменнік сваім жыццём абавязаны роднай бацькаўшчыне.
   Словы прысвячэння пачынаюць аповед пра тых, каго так шчыра любіць аўтар. Гэтыя словы заключаюць у сабе мележаўскую ацэнку рэчаіснасці, сутнасць якой у тым, што крытэрыем ацэнкі падзей і чалавека з’яўляецца народная ацэнка. На падзеі рамана мы глядзім вачыма герояў. З пазіцыі народа асвятляе Мележ амаль усе падзеі свайго твора, ацэньвае характары.
   На падзеі, якія адбываюцца ў рамане «Людзі на балоце», мы глядзім вачыма Ганны, Васіля і іншых герояў твора. Васіль сэнс свайго жыцця бачыць у працы на зямлі. Ён упэўнены, што толькі зямля можа яго пракарміць, дапамагчы яму сцвердзіць сябе як гаспадара, стаць упоравень з самымі паважанымі людзьмі ў вёсцы. Дзве страсці, дзве любові ў Васіля Дзятла — зямля і Ганна.
   У цяжкай душэўнай барацьбе ўсё ж перамагае зямля. Яна бачыцца Васілю самым трывалым падмуркам у жыцці, які дапамагае перажыць Ганніна замужжа. «Усе сілы чалавека — у зямлі, — разважае Васіль. — I сіла ўся, і радасць. Няма зямлі — няма, лічы, чалавека». У яго характары назіраецца спалучэнне працаўніка і ўласніка, але ўласніцкі пачатак развіты менш, таму што свой дабрабыт Васіль бачыць не столькі ў багацці, колькі ў жаданні быць роўным, як усе. Ён не хоча, каб лепшая зямля была ў Глушака, таму так упарта змагаецца за аблюбаваны ім надзел каля цагельні. «Не дам! Мая зямля! Мая!» — крычыць ён. I ў гэтым «не дам» выяўляецца не проста сялянская прывязанасць Васіля да зямлі, не яго абмежаванасць, а вялікая сіла мужыка, які лічыць зямлю і працу на ёй сэнсам свайго жыцця.
   Страта зямлі, якую так любіў Васіль, у час калектывізацыі яшчэ больш абвастрае страту кахання, бо «да горкага адчування сваёй бяды прымяшалася няёмкая, вінаватая думка пра Ганну. Адступіўся ад яе, не памог выбавіцца, пакінуў адну ў бядзе — усё з-за гэтай зямлі, з-за палоскі, якую цяпер адбяруць. Усё жыццё сваё спаганіў з-за зямлі гэтай, а яе адрэжуць». «Тады таксама вельмі балела, і от цяпер баліць. Як і тады, на душы цяпер так, што і жыць, здаецца, не хочацца. Глядзець на свет не хочацца». Тады ў бядзе ратавала надзея на зямлю, а зараз не было чым ратавацца. Урэшце, поўная душэўная драма: «ні Ганны, ні зямлі».
   Ганна Чарнушка славілася на ўсё наваколле сваёй гарэзлівасцю і прыгажосцю, прывабнасцю і дасціпнасцю, чулай душой і пяшчотным сэрцам. Дзяўчына захапляе сілай свайго характару, пачуццём уласнай годнасці. Пісьменнік параўноўвае яе з рабінай: «ціхая, нявідная, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела, зазырчэла яркім, кідкім хараством, гарачым полымем агністых гронак. Як тая рабіна, цвіла ў гэтае лета Ганна». I маральна, і знешне Ганна вельмі прыгожая. Учынкі яе бескарыслівыя, пазбаўлены халоднага разліку. Хараство гераіні ў яе здольнасці чуйна адклікацца на чужы боль, падтрымаць у цяжкую хвіліну. Захапляе Ганна працавітасцю, калі завіхаецца па гаспадарцы, калі дапамагае бацьку ў гумне, калі да стомы працуе на малацьбе ў Глушака. Рана зведала дзяўчына, што «работа — гэта не цешыцца, не радавацца». Пачуццё чалавечай годнасці, дзявочага гонару, самастойнасці і незалежнасці меркаванняў выяўляе яна ва ўзаемаадносінах з куранёўцамі. Не могуць не крануць яе пяшчотныя адносіны да бацькі, да браціка Хведзькі. Ганна жыве па прынцыпу: ніколі не рабіце іншым таго, чаго не хацелі б вы, каб вам рабілі іншыя.
   Каханне стала для яе вялікай сілай, якая напоўніла адчуваннем бясконцасці і радасцю жыццё. Дзяўчына гатова ахвяраваць усім дзеля каханага. Шкада, што Васіль паверыў плёткам і растаптаў светлыя пачуцці Ганны. Яна, абражаная і пакрыўджаная, насуперак свайму жаданню, без кахання выходзіць замуж за Яўхіма. Невыноснае жыццё ў сям’і нялюбага, смерць дзіцяці вымушае Ганну пакінуць Глушакову хату.
   Iван Мележ у сваім творы ішоў ад праўды жыцця, таму, мабыць, і павёў гераіню цяжкім шляхам, які патрабаваў ад яе асаблівай мужнасці і вынослівасці. Літаратурны герой, нават станоўчы, мае права памыляцца, калі гэта жыццёвы, праўдзівы вобраз, а не «носьбіт ідэй», штучны выканаўца аўтарскай волі. На асабістым лёсе мележаўскай Ганны адбіліся супярэчнасці, якія абвастрыў пераломны час калектывізацыі.
   Калі Васіля арыштавалі, да Ганны часта стаў падыходзіць Яўхім. Яму дзяўчына вельмі падабалася. Але Ганна нават і думкі не дапускала, каб быць з Яўхімам. Здарылася так, што аднойчы ў лесе^жалі дзяўчына збірала маліну, Яўхім стаў да яе прыставаць.
   «Ён сілком пацалаваў яе ў шчаку. У той жа момант Ганна так ірванулася, што Яўхім ледзь утрымаў яе — але ўсё ж утрымаў… Ганна з роспаччу і нянавісцю плюнула яму ў твар, проста ў тхарыныя вочы!
   Яўхім, як бы яго ўдарылі, тузануўся, гнеўна прахрыпеў: — А, дак ты!.. — са усёй сілы, з ярасцю сагнуў яе ў стане, кінуў на траву».
   Ганна моцна ўдарыла, яго і змагла ўцячы. Дамоў яна прыйшла ўзрушаная і ў падранай кофце. Пра гэта здарэнне пайшлі чуткі. Дайшлі яны і да Васіля. «Сустрэчы з Васілём і чакала і баялася: ведала, які раўнівы, асабліва да Яўхіма. I вось, звесіўшы босыя ногі, бялеючы адзежай, Васіль акурат ехаў.
   Чуў ці не чуў ён? А калі чуў — ці паверыў? Няўжо мог паверыць?.. «Мог — раўнівы, недаверлівы!..» — прайшла ў галаве Ганны неспакойная думка. Але другая адразу ж запярэчыла: «Не, не мог, не павінен верыць другім». Ёй — адной — верыць павінен!»
   Толькі Васіль паверыў другім, растаптаў светлае пачуццё. «Ад крыўды, ад злосці на яго ў грудзях паліла, думкі блыталіся». Размовы не атрымалася. Яны пасварыліся. А тут якраз Яўхім прыйшоў у сваты. Ганна столькі ўсяго перадумала. «Больш за ўсё, вастрэй, важчэй чулася непазбежнасць лёсу, няўхільнасць таго, што надышло… Як няўхільны закон жыцця, ведала — спрадвеку так заведзена ў людзей: воля бацькоў для дзеўкі — Божая воля. Так было са ўсімі, так будзе і з ёй. I няма чаго рвацца, трэба слухацца іх, бацькоў і Бога…
   I яна слухалася. Не бедавала, не пярэчыла, ішла побач іх паслухмяна. Так было заведзена, так рабілі ўсе». Па страшнаму закону беднасці Ганна выходзіць замуж за Яўхіма. Шлюб гэты не па каханню і не па разліку. Хутчэй як помста каханаму чалавеку, які паверыў хлусні, а не ёй, Ганне. Гэты яе выбар абумоўлена сукупнасцю гістарычных абставін, сацыяльных і бытавых фактараў.
   Аўтар малюе вобраз Міканора з усіх бакоў, праўдзіва паказвае ўсе яго супярэчлівасці. Мы бачым, як радуецца малады актывіст, што вярнуўся ў родную вёску да бацькоў, сяброў, аднавяскоўцаў. Бачым, як ён шчыра працуе і арганізуе на працу вяскоўцаў. Бачым, як хлопца засмучаюць беднасць і галеча, якія ў цесныя абцугі скавалі людзей. Бруд, адсутнасць элементарнай гігіены, калі ў хаце жывуць побач людзі і свінні, выклікае ва ўчарашняга вайскоўца моцнае жаданне хаця б трошку перайначыць такое жыццё. Абураюць Міканора і п’янкі, бо яны атупляюць чалавека. Не ўспрымае ён і рэлігійных свят, якія часта ператвараюцца ў абжорства. Бачым, як часам Міканору не хапае цярпення, вытрымкі.
   Аўтар паважае ў ім працавітасць, жаданне дапамагчы людзям і адмоўна ставіцца да імкнення маладога актывіста рашуча перабудаваць стары вясковы побыт, разбурыць тыя маральныя ўстоі, якія спрадвеку былі асновай духоўнасці селяніна. Адсюль і супярэчлівасць вобраза Міканора, якія выяўляецца ў эпізодзе «Святкаванне Каляд», калі ён раптам для сябе адкрыў, што свята з’яўляецца неабходнасцю для людзей, убачыў, якая прыгожая і шчаслівая ў свята маці, як радуюцца дзеці, калі ходзяць з Казою; у эпізодзе размовы з Васілём наконт паступлення ў калгас; у сцэне размовы з Хонем наконт жаніцьбы на Хадосьцы.
   Усе пачынанні ў Куранях звязаны з Міканорам, які пасля адчуў, што, змагаючыся са старым, ламаючы яго, трэба быць вельмі асцярожным, зберагаць усё лепшае, працоўнае, здаровае.
   Стары Глушак вядзе падвойнае жыццё. Ён хоча, каб дзеці хадзілі ў школу, каб у вёсцы была пабудавана грэбля, а калі застаецца сам з сабою, ён ненавідзіць вясковых актывістаў, з непавагай адносіцца да сваіх сямейнікаў.
   Глушак — чалавек прагавіты, сквапны, не грэбуе нічым дзеля асабістага ўзбагачэння. Грубы, дэспатычны муж, бацька, свёкар. У душы Халімона свой бог, які дапамагае разбагацець. Коршак, павук, грак, гадзюка, стары ліс… Такім успрымаюць Глушака куранёўцы, сам жа аўтар у героі імкнуўся выявіць як мага больш чалавечага. Пісьменнік паказвае яго працавітым і заклапочаным па гаспадарцы, бачыць у Халімоне чалавека «цвярозага розуму», які многа зведаў, перажыў, перадумаў. Пакутліва перажывае Халімон новы паварот лёсу. Ён «не мог перайначыцца, перастаць жыць тым… што навек уелася ў душу. Перастаць жыць заўсёдным клопатам было яму як смерць. А ён хацеў жыць. Ён ірваўся жыць». Адсюль развагі, сумненні, нянавісць на ўвесь свет…
   I. Мележ спачувае чалавеку, якога таталітарная антыгуманная сістэма з моцнага гаспадара на зямлі пераўтварае ў ахвяру абставін. Халімон Глушак, пры супярэчлівасці яго натуры, — усё ж адзін з тых, хто складаў трывалы «станавы хрыбет» сялянства, якое толькі і магло падтрымліваць падзвіжніцкае жыццё вёскі, не дапускала ляноты, марнатраўства, безгаспадарнасці. У гэтым вобразе бачыцца не проста Корч, які моцна трымаецца за зямлю сваімі каранямі, не проста крот, які слепа рыецца ў зямлі, а селянін-працаўнік, здольны, як ні цяжка яму гэта, цвяроза асэнсоўваць ход гісторыі, што ўрываецца ў спрадвечны лад жыцця.
   Дыялектная мова і фальклорны матэрыял у творы з’яўляюцца эфектыўным сродкам адлюстравання народнага жыцця, паказу палескага асяроддзя.
   Народныя выслоўі нясуць у сабе адбітак сацыяльных узаемаадносін, старых звычаяў і традыцый, служаць найлепшым сродкам-характарыстыкі герояў хронікі: саманадзейнага, фанабэрыстага Яўхіма, вострай на язык Сарокі, калючай Ганны Чарнушкі.
   Аб незвычайным гумары і дасціпнасці палешукоў сведчаць шматлікія прыказкі і прымаўкі: у чужое проса не ўтыкай носа, тут і без таго, куды ні кінь — дык клін, цуд-то цуд, ды грошай пуд і г. д.
   Шырока прадстаўлена ў творы дыялектная мова. Мележ прадумана адбіраў вобразна-выяўленчыя сродкі палескай гаворкі. Дыялектныя словы і фразеалагізмы, сінанімічныя формы дзеясловаў (гарланіў, лямантаваў, забруілася), дыялектныя эпітэты і параўнанні (крыж счарнеў, быццам галуза, падшыванцы — свіныя пастухі) не толькі ўдала працуюць на мастацкасць рамана, але і выступаюць як адзнака жывой народнай мовы, якую нельга забараніць, якая нясе ў сабе столькі мудрасці.
   Гукавая асаблівасць палескай гаворкі (мо, кеб, эге, дак, було, ето) дапамагае аўтару ўзнавіць мясцовы каларыт, раскрыць характары герояў.
У якасці галоўнага сродку ў раскрыцці думак і пачуццяў .чалавека выступае ў рамане ўнутраны маналог і няўласна-простая мова.
   Унутраны маналог уласцівы псіхалагічнаму вобразу Васіля. Напрыклад: «Маслакі праклятыя, — узяла іншы кірунак думка Васіля. — Трэба ж було налезці ім якраз на мяне, увесці ў такую бяду». Або думкі пра
   Яўхіма і Ганну: «Корч… задавака… Думае, як багацце, дык і ўсё…». «Усе дзеўкі на багацце падкія…». Ён часта ацэньвае свае ўчынкі і думкі, і тады ўнутраны маналог можа быць нават дыялагічным: «Толькі пачаў станавіцца як мае быць на ногі!.. Толькі пачаў жыць… I от — на табе!..»
   Унутраны маналог выступае асноўным сродкам характарыстыкі душэўнага стану Апейкі: «Чаго ты хочаш? — спрачаўся ён сам з сабою, цвярозы, разважны. — Каб проста было ўсё? Не будзе проста. Складана будзе ўсё. Бо складаны час. Вораг не той, што ў грамадзянскую. Не тымі метадамі дзейнічае…».
   Няўласна-простая мова ўжываецца таму, што аўтарская пазіцыя была блізкая да светапогляду герояў, іх роздумаў. Прыкладамі няўласна-простай мовы могуць быць сцэны: Васіль і Глушакі напярэдадні землеўпарадкавання, перадзелу зямлі, Ганна перад вяселлем і ў ноч пасля яго, Хадоська па дарозе да знахаркі, Апейка ў час «чысткі» і на сесіі).
   Прырода і бытавыя сцэны раскрываюць характары герояў, перадаюць рытм жыцця куранёўцаў, паўней абмалёўваюць дзеючых асоб, паказваюць адносіны паміж людзьмі. Нельга аддзяліць ад чалавека тое, сярод чаго ён жыве, чым дыхае, што яго корміць. Палешукоў мы бачым у сувязі з прыродаю, з навакольным светам. Кожны пейзажны малюнак — гэта дзейсны сродак раскрыцця таго асяроддзя, у якім жывуць героі, дзе плачуць, радуюцца і смуткуюць. Прырода выступае ў творы важным сродкам раскрыцця падзей, паглыблення псіхалагічнага аналізу.
   Але гэта яшчэ і сродак раскрыцця патрыятычных пачуццяў аўтара да роднага яму Палесся. Няхай балоты, няхай клімат, няхай туманы, але гэта ўсё роўна родны край, і ён самы прыгожы і любы.
   Наватарства I. Мележа ў «Палескай хроніцы» выявілася ў шматграннасці адлюстравання з’яў і падзей, у глыбокай павазе і любові да чалавека працы, у добрым веданні яго свету. Ён звярнуўся да вельмі складанага гістарычнага перыяду, паказаў, якой трагедыяй стала калектывізацыя для сялянства, для будучыні. Твор чытаецца на адным дыханні. Тут усё звязана ў адзіны моцны вузел. Дасягнуць эфекту бесперапыннасці жыцця пісьменніку дазволіла паслядоўнае чаргаванне эпізодаў — сямейна-бытавых з тымі, што ўзнаўляюць грамадска-палітычныя падзеі 1920-х гадоў. У канву «Палескай хронікі» натуральна ўпісаліся дакументальныя матэрыялы, у якіх абмяркоўваліся пытанні калектывізацыі. Дзякуючы абранай жанравай форме рамана-хронікі) I. Мележу ўдалося спалучыць грамадскія праблемы з асаблівасцямі жыцця, працы, побыту жыхароў палескай вёскі. Вельмі прадумана пераходзіць Іван Мележ ад апісання да дыялога, малюнкі прыроды ён натуральна кампануе з бытам, улічвае кантраснасць чаргавання лірычных і драматычных сцэн. Усё гэта таксама дапамагае стварыць уражанне жывога жыцця.
   Адметна вырашаецца і канфлікт у творы: ён звязаны з падзеямі, якія парушаюць звыклы ўклад вясковай рэчаіснасці і якія сведчаць аб нараджэнні чалавека, што сцвярджае ўладу над зямлёю.
   Напоўніўшы спрадвечную вясковую тэматыку палескім матэрыялам, I. Мележ здолеў выказаць сваё непаўторнае слова пра чалавека на зямлі. Аўтар дазволіў сваім героям гаварыць на іх роднай мове, і ад гэтага твор напоўніўся непаўторным гучаннем. Плённым аказаўся таксама зварот да фальклору, які выступае ў творы як адна са сфер жыцця народа.
   Мележ стварыў сапраўды народную кнігу, раскрыў самабытнасць народнага жыцця і народнага характару.

Похожие статьи:

Іван Мележ → Іван Мележ — Здарэнне

Іван Мележ → Беларуская вёска ў часы калектывізацыі ў рамане Івана Мележа «Людзі на балоце»

Іван Мележ → Васіль Дзяцел і Ганна Чарнушка як мастацкія тыпы ў рамане Івана Мележа «Людзі на балоце»

Іван Мележ → Палеская хроніка. Людзі на балоце. Частка першая

Іван Мележ → Іван Мележ — Спатканне за горадам

Реклама в изображениях | Контекстная реклама с помощью распознавания изображений

Наши контекстно-релевантные рекламные блоки встраиваются непосредственно в премиальный редакционный контент, на который пользователь уже обращает внимание. Мы не загружаем рекламу, пока не появится релевантный контент. В результате коэффициент видимости постоянно достигает 88%. Вот некоторые из других вещей, которые мы обнаружили в нашем последнем исследовании мобильного глаза Tobii:

 • 2x Больше внимания

  Субъекты тратили вдвое больше времени на просмотр мобильной рекламы GumGum по сравнению с их аналогами со стандартной медийной рекламой.

 • 3,14x Более высокая вовлеченность

  штук GumGum оказались вдвое эффективнее и привлекли в 3,14 раза больше внимания, чем стандартные медийные объявления.

 • 50% Повышение запоминаемости бренда

  GumGum запоминаемость бренда без посторонней помощи была на 50% выше, чем у стандартных медийных рекламных блоков.Вспомогательная запоминаемость бренда была на 14–26% выше

Посмотреть исследование Tobii

После сотрудничества с Placed мы количественно оценили влияние омниканальной рекламы на посещение отелей ведущей сети отелей. Результаты показали, что наша реклама привлекла 148 000 новых гостей отеля, заняв верхний квартиль среди всех других партнеров на протяжении всей кампании.

 • 2,47% CTR

  0 более чем в 20 раз выше, чем в среднем по отрасли 0,12%.
  (Стандартные медийные объявления)

 • 77.30% Видимость

  На 24,5% выше среднего по отрасли 52,8%. (MOAT)

 • $ 4,73 Цена за посетителя

  Самая низкая цена за посетителя по всем каналам.

Выучить больше .

Бесплатный онлайн-редактор фотографий — Отредактируйте свое изображение онлайн и бесплатно

Просто: используйте редактор изображений Img2Go! Таким образом вы можете редактировать фотографии и изображения онлайн и совершенно бесплатно.

Сначала загрузите изображение со своего телефона или жесткого диска, URL-адреса или облачного хранилища. Затем он появится на холсте редактирования.

Вверху выберите, что вы хотите сделать со своим изображением.Добавляйте текст, фигуры, фильтры или вращайте, изменяйте размер и кадрируйте изображение. Не забудьте после этого нажать «Применить».

Затем все, что вам нужно сделать, это нажать «Сохранить файл» и загрузить отредактированную фотографию. Вы даже можете выбрать формат для сохранения.

Вы можете вращать, обрезать, добавлять текст и фильтры, изменять размер, рисовать — но только файлы изображений. Таким образом, фоторедактор будет работать со всеми распространенными растровыми и векторными изображениями, но не с другими файлами, такими как документы.

После редактирования вы также можете выбрать формат файла, в котором хотите сохранить изображение. Например, после использования функции «углов» вы можете сохранить как PNG, чтобы сохранить прозрачность. Доступны следующие форматы:

Форматы изображения:

BMP, EPS, GIF, HDR / EXR, ICO, JPG, PNG, SVG, TGA, TIFF, WBMP, WebP

Итак, что вы можете делать с этим онлайн-редактором изображений?

Преобразований:

Измените размер изображений, обрезайте части изображения, отразите или поверните фотографии.Вы также можете добавить к изображению закругленные углы, которые останутся прозрачными при сохранении в формате изображения, поддерживающем прозрачность (например, PNG или GIF).

Добавление:

Добавьте к изображению различные фильтры, наклейки, рамки и формы. Добавьте текст, нарисуйте свое изображение и даже добавьте другие изображения поверх своей фотографии.

.

Изменение размера изображений в Интернете — уменьшение изображений в форматах JPG, BMP, GIF, PNG

Какой размер файла изображения?

Изображения состоят из нескольких точек, называемых пикселями, и каждая из них имеет цвет, представленный как комбинация трех основных цветов (красного, зеленого и синего). Для хранения каждого из этих пикселей обычно используются 3 байта (24 единицы или ноль). Когда изображение большое, оно может иметь миллионы пикселей, и это означает, что для хранения всей информации для такого изображения на компьютере или любом устройстве потребуется миллионы байтов.

Когда камера или мобильный телефон говорят, что они делают фотографии с разрешением 10 мегапикселей, это означает, что каждая фотография имеет 10 миллионов пикселей (мега = миллион). А наличие 10 миллионов пикселей означает, что для хранения этой фотографии требуется 30 миллионов байтов (или 30 мегабайт) (а это много места!). Если вы хотите отправить эту фотографию (или несколько фотографий) другу по электронной почте, ему потребуется передать 30 мегабайт данных, и потребуется время, чтобы загрузить ее, и много времени, чтобы получатель загрузил ее позже.

Как уменьшить размер файла изображения?

Есть решение? Да, есть два основных решения.Один из них — сжатие изображения: сжатие уменьшает размер файла без изменения размера изображения, но качество изображения будет ухудшаться, если вы увеличите сжатие и начнете терять больше данных изображения.

Другое решение — изменить размер фотографии, уменьшив количество пикселей, необходимых для хранения изображения, что пропорционально уменьшит размер файла. Уменьшение размера изображения не снижает качество изображения, хотя может потерять некоторые очень мелкие детали, если они станут слишком маленькими.

Фотографии, сделанные с помощью современных мобильных телефонов и камер, обычно имеют более 6 миллионов пикселей, в то время как большинство мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков или экранов телевизоров имеют только около 1.5 миллионов пикселей, что означает, что вы в конечном итоге видите версию изображения с измененным размером (вы используете только полное изображение, если распечатываете его). Поэтому, если вы измените размер изображения, уменьшив его ширину и высоту до половины, ваше изображение будет иметь примерно такое же количество пикселей, как и экраны, на которых оно будет отображаться, поэтому вы не потеряете никакого качества или деталей, даже если будете смотреть у вашего изображения в полноэкранном режиме.

Итак, помните, что если у вас огромная фотография, вы можете уменьшить размер файла, изменив его размер примерно до 1900 на 1100 пикселей и получив изображение JPG с небольшим сжатием (качество около 95%).Таким образом вы получите универсальное изображение с отличным качеством, которое можно отправить кому угодно, не тратя слишком много времени и не тратя слишком много трафика на свой тарифный план мобильной передачи данных.

Original Image

Исходный — 385x256px
300KB

Reduced Image

Уменьшено — 266x177px
50 КБ (на 84% меньше!)

Исходный — 385x256px
300KB

Уменьшено — 266x177px
50 КБ (на 84% меньше!)

Уменьшить изображения — это онлайн-инструмент, который позволяет применять как сжатие, так и уменьшение размера онлайн к любому изображению и сохранять полученные изображения в различных форматах изображений, таких как JPG, PNG, GIF или BMP.

.

Image Resizer Online — изменение размера изображений JPG и PNG в пикселях

Это бесплатный онлайн-инструмент для изменения размера изображений, который можно использовать для изменения размера изображений JPG и PNG в пикселях без потери качества изображения. С помощью нашего средства изменения размера фотографий вы можете преобразовать размер изображения в требуемую ширину и высоту в пикселях. У нас также есть предустановленные размеры изображений для изображений профиля в социальных сетях и обложек, которые вы выбираете из раскрывающегося списка.

Как изменить размер изображения в Интернете


Чтобы изменить размер изображения в Интернете, вы должны выполнить следующие шаги:

 • Загрузить изображение: Выберите на устройстве изображение PNG, JPG или JPEG, размер которого вы хотите изменить.
 • Введите новую ширину и высоту: После загрузки изображения введите нужную ширину и высоту (в пикселях).
 • Нажмите кнопку отправки: После ввода ширины и высоты нажмите кнопку отправки.
 • Нажмите кнопку загрузки: Затем нажмите кнопку загрузки, чтобы получить изображение с измененным размером.

Как изменить размер изображения в Paint

Изменение размера изображения в MS Paint — очень простой процесс, чтобы изменить размер изображения в Paint, вы должны выполнить следующие шаги:


 • Откройте MS Paint и нажмите CTRL — O, чтобы выбрать изображение.
 • Затем перейдите в строку главного меню и щелкните параметр изменения размера.
 • Теперь появится окно изменения размера, в котором у вас есть два варианта: один — процент, а второй — пиксели.
 • Чтобы изменить размер изображения в процентах, выберите кнопку процента и введите необходимую ширину и высоту, затем нажмите кнопку ОК.
 • Чтобы изменить размер изображения в пикселях, нажмите кнопку пикселей и введите необходимую ширину и высоту, затем нажмите кнопку ОК.

Изменение размера изображения для социальных сетей

Вы можете изменять размер изображения для социальных сетей, таких как YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Tumblr, Snapchat, WhatsApp и TikTok.Ниже мы указали размеры изображений в социальных сетях:

Размер изображения YouTube —

Измените размер изображения для миниатюр YouTube, баннера и размера фотографии канала. Ниже приведены размеры изображений для YouTube:

 • Крышка канала: 2560 x 1440 пикселей
 • Значок канала: 800 x 800 пикселей
 • Миниатюра видео: 1280 x 720 пикселей

Размеры изображения Facebook —

Измените размер изображения для обложки Facebook, изображения профиля и размера фотографии события в Интернете.Ниже приведены размеры изображений для Facebook:

 • Изображение на обложке: 820 x 312 пикселей
 • Изображение профиля: ≥180 x 180 пикселей
 • Изображение общего сообщения: 1200 x 630 пикселей
 • Изображение для предварительного просмотра по общей ссылке: 1200 x 628 пикселей
 • Изображение события: 1920 x 1080 пикселей

Размеры изображений Twitter —

Изменение размера изображения для профиля Twitter, баннера и фото в заголовке в Интернете.Ниже приведены размеры изображений для Twitter:

 • Изображение заголовка: 1500 x 500 пикселей
 • Изображение профиля: 400 x 400 пикселей
 • Изображение In-Stream: 440 x 220 пикселей

Размеры изображений в Instagram —

Изменение размера изображения для профиля Instagram (DP), размера публикации и фото в истории онлайн.Ниже приведены размеры изображений для Instagram:

 • Изображение профиля: 110 x 110 пикселей
 • Миниатюра изображения: 161 x 161 пиксель
 • Общие фотографии: 1080 x 1080 пикселей
 • Истории в Instagram: 1080 x 1920 пикселей

Размеры изображений Pinterest —

Измените размер изображения для профиля Pinterest, доски и размера закрепленной фотографии в Интернете.Ниже приведены размеры изображений для Pinterest:

 • Изображение профиля: 165 x 165 пикселей
 • Изображение обложки платы: 222 x 150 пикселей
 • Предварительный просмотр закрепленного изображения: Ширина 236 пикселей

Размер изображений в LinkedIn —

Изменение размера изображения для профиля LinkedIn, обложки, публикации и размера фотографии на странице компании в Интернете.Ниже приведены размеры изображений для LinkedIn:

 • Изображение баннера: 1584 x 396 пикселей
 • Изображение профиля: 400 x 400 пикселей
 • Общее изображение: Ширина 350 пикселей
 • Предварительный просмотр общей ссылки: 180 x 110 пикселей
 • Изображение логотипа компании: 300 x 300 пикселей
 • Изображение на обложке компании: 1536 x 768 пикселей
 • Изображение баннера на странице компании: 646 x 220 пикселей
 • Квадратный логотип (появляется при поиске компании): 60 x 60 пикселей

Размеры изображений Tumblr —

Изменение размера изображения для профиля Tumblr, размера публикации и заголовка фото онлайн.Ниже приведены размеры изображений для Tumblr:

.
 • Изображение профиля: 128 x 128 пикселей
 • Изображение в сообщении: 500 x 750 пикселей

Размер изображений Snapchat —

Изменить размер изображения в соответствии с размером геофильтра Snapchat онлайн. Ниже приведены размеры изображений для Snapchat:

 • Геофильтры, реклама и линзы: 1080 x 1920 пикселей

Размеры изображений WhatsApp —

Изменение размера изображения для профиля WhatsApp (DP) в Интернете.Ниже приведены размеры изображений для WhatsApp:

.
 • Размер изображения профиля WhatsApp: 192 x 192 пикселей

Размеры изображений TikTok —

Изменение размера изображения под размер профиля TikTok онлайн. Ниже приведены размеры изображений для TikTok:

.
 • Размер аватара в TikTok: 200 x 200 пикселей

Ниже приведены ситуации, в которых вы можете использовать этот онлайн-инструмент для изменения размера изображений:

 • Для добавления изображения нестандартного размера на сайт
 • Для публикации изображений в различных социальных сетях, требующих изображений нестандартных размеров
 • Чтобы добавить изображение нестандартного размера в формы
 • Изготовить фоторамку нестандартного размера

Почему вам следует использовать наш онлайн-инструмент для изменения размера изображений, а не другие?

 • У нас есть предопределенные размеры для фото профиля и сообщений в социальных сетях
 • Наш сайт быстрый и удобный для мобильных устройств
 • Очень просто изменить размер изображения с помощью нашего инструмента
 • Мы никогда не просим электронной почты и регистрации
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.